+

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

 


KÉRJÜK, HOGY MEGRENDELÉSE VÉGLEGESÍTÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN DOKUMENTUMOT, MERT MEGRENDELÉSE VÉGLEGESÍTÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA A JELEN ÁSZF TARTALMÁT!

 

 

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák Zilahi Tamás egyéni vállalkozó (Székhely: 2422 Mezőfalva, Ménesmajor 23., adószám: 57776853-1-27), mint szolgáltató által üzemeltetett Zika Autóalkatrész webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vásároljon webáruházunkban, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

 

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató, illetve a webáruház képviselőjének neve : Zilahi Tamás egyéni vállalkozó

Székhely: 2422 Mezőfalva, Ménesmajor 23.

Levelezési cím: 2422 Mezőfalva, Ménesmajor 23.

Postai visszáru cím: 2422 Mezőfalva Ménesmajor 23.

Elektronikus levelezési cím: zika.alkatresz@gmail.com

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:56435058

Nyilvántartásba vevő hatóság neve:Nemzeti Adó- És Vámhivatal

Egyéni vállalkozó adószáma:57776853-1-27

Egyéni vállalkozás bankszámla száma: 10400463-50526951-68881004

Egyéni vállalkozó telefonszáma: +36300966238

Egyéni vállalkozó által üzemeltetett honlap címe: www.zikaautoalkatresz.hu

 


A tárhely-szolgáltató adatai:

Név:Paller Endre egyéni vállalkozó

Székhely:1092 Budapest, Ráday u. 60.

Adószáma: 63478262-1-40

 

 


Alapvető rendelkezések:

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) korm. rendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült. A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólagosan elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásban foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.

1.2 Jelen ÁSZF hatálya 2021.10.07. napjától határozatlan ideig tart.

1.3 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

1.4 Jelen ÁSZF Zilahi Tamás által üzemeltetett Zika Autóalkatrész webáruházban hozzáférhető és áttanulmányozható valamint letölthető.

 

 

 

Adatkezelései szabályok:

1.5 Az adatvédelmi tájékoztató a Zika Autóalkatrész webáruházban elérhető és áttanulmányozható.

 

 

 

Megvásárolható termékek köre:

- Erőátviteli alkatrészek

- Fék alkatrészek

- Futómű alkatrészek

- Szűrők

- Egyéb gépjármű alkatrészek

 

Általános tudnivalók:

2.1 Az eladó (Zilahi Tamás) webáruházában található termékeket, vevők elektronikus úton, webáruházban, e-mailben és telefonon vásárolhatják meg.

2.2 Az eladó által üzemeltetett webáruházban történő vásárlás feltétele a vevő érvényes regisztrációja. A regisztrációval a vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy jelen ÁSZF tartalmát, rendelkezéseit ismeri és elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

2.3 A vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházunkban végrehajtott megrendelés következményeként közötte és az eladó között, a megrendelt termékre adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

2.4 Az eladó webáruházában történő érvényes regisztráció, valamint véglegesített megrendelés (vételi ajánlat) és annak az eladó részéről történt visszaigazolása által érvényes szerződés jön létre, mindezekre figyelemmel az érvényes regisztrációt követő megrendelés véglegesítése olyan nyilatkozat, amely fizetési kötelezettséget von maga után, mely a rendelés véglegesítése gomb megnyomásával aktiválódik.

 

Regisztráció, adatbeviteli hibák:

3.1 Amennyiben vásárolni szeretne, úgy azt megteheti regisztráció nélkűl,a számlázási adatok illetve szállítási adatok pontos megadásával,vagy regisztrációval egy regisztrációs űrlap kitöltésével. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön (vevő) által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra illetve kiszállításra a megrendelt termék.

3.2 A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak , ahhoz hogy a szolgáltató technikai jellegű üzeneteket küldjön részükre.

3.3 Vevő megrendelése során a megrendelés véglegesítése előtt vevőnek folyamatosan van lehetősége adatinak módosítására.

3.4 Vevő a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a szolgáltató jogosult a vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét vevőre hárítani.

3.5 Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

3.6 A regisztrált adatokat a szolgáltató kérelemre törli a rendszerből.

3.7 A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, így egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

 

Megrendelés menete:

4.1 Amint a termékre kattintva elolvasta a termék jellemzőit, paramétereit, árát, fizetési és szállítási lehetőségeit és megfelelt a számára úgy a korsárba gomb megnyomásával elkezdheti a megrendelést.Saját fiókba való bejelentkezés nélkül kiválasztott terméket miután a kosárba helyeztük a pénztár gomb megnyomásával haladhatunka tovább megrendelésünkkel. Ekkor lehetőség van a retisztrációra vagy már regisztrált vásárlónak a fiókjába való bejelentkezésre, vagy választható a regisztráció nélküli vásárlás is. Amennyiben regisztráció nélkül vásárol pontos szállítási és számlázási adatok megadása után érvényesítheti megrendelését. 

4.2 A kosárban lévő termék mennyisége a megrendelés véglegesítése előtt változtatható, illetve kosár tartalma törölhető. A "megrendelem" gomb megnyomásával aktiválja megrendelését, vagyis létrejön az érvényes adás-vételi illetve szállítási szerződés, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

 

 

4.3 Fizetési lehetőségek:

A termék vételárát, valamint a szállítási költséget, melyekről az árucikk megrendelése előtt tájékozódhat, két -féle módon egyenlítheti ki:

- előre utalással a szolgáltató által feltüntetett bankszámla számra. (Ez esetben előleg számlát állítunk ki)

- utánvéttel a szállítónál

A számlát mindkét fizetés esetében elektronikus formában állítjuk ki és a vevő által megadott e-mail címre továbbítjuk.

4.4 A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.


Megrendelés feldolgozása és teljesítése:

5.1 Minden hétköznap 13 óráig beérkező megrendeléseket még aznap feldolgozzuk, másnap átadjuk a futárszolgálatnak szállításra akik 24 órán belül kézbesítik vevő, regisztráció során megadott szállítási címére. A hétköznapokon 13 óra után leadott megrendeléseket, következő napon dolgozzuk fel és a megrendeléstől számított második munkanapon adjuk át a futárszolgálat részére, aki 24 órán belül szállítja ki a terméket.

5.2 Hétvégén történő megrendeléseket a hétvégét követő első munkanapon dolgozzuk fel és azt követő napon kerülnek átadásra futárszolgálat részére.

5.3 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót

haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget - amennyiben előre utálással fizette ki vevő a terméket – haladéktalanul,de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 


Árak, költségek:

6.1 Megrendelt termékek vételára 0 % Áfa-t tartalmaz, mivel a webáruházat üzemeltető Zilahi Tamás egyéni vállalkozó alanyi adómentes. A megrendelés teljes költése az eladási árból és a szállítási díjból áll.

 

 


Megrendelés szállításának módja, díjszabása:

7.1 Megrendelt termékeket a GLS Futárszolgálat kézbesíti vevő regisztrációja során megadott szállítási címére.

Díjszabás:

Csomagsúly             Fuvardíj / csomag (Ft)
0,1 – 0,5 kg            1100 Ft
0,6 – 2 kg               1400 Ft
2,1 – 3 kg               1500 Ft
3,1 – 5 kg               1700 Ft
5,1 - 10 kg              1900 Ft
10,1 - 15 kg            2100 Ft
15,1 - 20 kg            2200 Ft
20,1 - 25 kg            2500 Ft
25,1 - 30 kg            2800 Ft
30,1 - 40 kg            3500 Ft

A GLS futárszolgálat 40 kg-ig szállít.

Szállítási díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Ötvenezer forint feletti utánvétes fizetés esetén a szállítási felár +1000 Ft/csomag.

 

 

Garancia, jótállás:

8.1 Webáruházunkban megvásárolható termékekre a gyártó, termékektől függően maximum 12 hónap garanciát vállal. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Garancia az alábbi feltételek mellett érvényesíthető:

Garanciális igényt a garanciális időn belül, telefonon, vagy e-mailen keresztül jelezhetik. Szolgáltatóhoz beérkezett garancia igényt követően, szolgáltató postai úton küldi a szükséges dokumentumokat. Garancia érvényesítéséhez csak hiánytalanul kitöltött garanciális jegyzőkönyvet, egyes esetekben jótállási jegyet fogadunk el. Ezen dokumentumok mellett szükséges az adott jármű forgalmi engedélyének releváns adatai, a beszerelés szakszerűségét bizonyító, számviteli rend alapján kiállított beszerelési számla, és a szakszerű beszerelést igazoló, beszerelést végző szerviz által kiállított szakvélemény. A szakvéleménynek tartalmaznia kell a hibajelenséget, amelyet a meghibásodott alkatrész okozott, a hibakeresés során szintén megvizsgált, kapcsolódó alkatrészek, egységek felsorolását. Amennyiben a hiba megállapításhoz, vagy az alkatrész cseréjéhez speciális eszköz, célszerszám szükséges, akkor annak megnevezését. Műszeres méréssel, vagy diagnosztikai eszközzel megállapítható hibák esetén a mérési eredmények kinyomtatott formában a szakvéleményhez csatolva legyenek.

 

Elállási jog, visszáru kezelése:

9.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket, amennyiben a megrendelt termék még nem került beépítésre, felhasználásra.

9.2 Szolgáltató visszaveszi a terméket, amennyiben érintetlen állapotban, eredeti sérülés mentes, beépítési nyomok nélküli állapotban, és dobozában került visszaküldésre. Szolgáltató a beérkezéstől számított 14 napon belül visszafizeti annak vételárát vevő részére átutalással, vevő által megadott bankszámlaszámra.

9.3 Amennyiben a vevő által visszaküldött termék sérült, vagy csomagolása sérült, már beépített, vagyis nem érintetlen, eredeti állapotában kerül visszaküldésre szolgáltató részére, szolgáltató nem köteles visszavenni és vételárát visszatéríteni vevő részére. Ebben az esetben szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

9.4 Amennyiben a megvásárolt termék, téves rendelés, vagy méret probléma, nem megfelelő termék rendelése miatt kerül visszaküldésre, akkor lehetőség van a termék cseréjére. Csere feltétele, sérülésmentes, eredeti állapotban való, eredeti dobozában való visszaküldése, valamint a vételárak különbözetének megfizetése. Amennyiben a csere alkatrész vételára alacsonyabb a visszaküldött termék vételáránál, úgy a különbözetet szolgáltató visszafizeti vevő részére.

 


Panaszkezelés:

10.1 Panasz kezelés formája elektronikus úton, illetve telefonon. Amennyiben bárki panasszal kíván élni a webáruház, vagy abban megtalálható termékek, illetve vásárlás során tapasztalt bármiféle negatív körülménnyel kapcsolatban, megteheti a webáruházban feltüntetett +3630/0966-238-es telefonszámon, illetve a zika.alkatresz@gmail.com e-mail címen.

 


Kapcsolattartás:

11.1 Kapcsolat tartás a +3630/0966-238-as telefonszámon minden hétköznap 8-17 óráig, illetve bármely napon a zika.alkatresz@gmail.com e-mail címen.

Kapcsolat

  • 2422 Mezőfalva, Ménesmajor 23.
  • +36300966238
  • info@zikaautoalkatresz.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.